naslov

iconjavne

iconizborna

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

JAVNI OGLAS za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 12.01.2017. Javni pozivi i konkursi

JAVNI OGLAS za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08, 2/12 i 3/16) i člana 24. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj 8/16) Općinski načelnik, raspisuje J A V N I O G L A Sza prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Pročitaj više

JAVNI POZIV - NACRT BUDŽETA ZA 2017.godinu

Objavljeno: 13.12.2016. Javni pozivi i konkursi

JAVNI POZIV - NACRT BUDŽETA ZA 2017.godinu

J A V N I P O Z I V Na osnovu člana 32. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacija BiH'', broj 102/13,9/14 i 13/14) i člana 24. Statuta Općine Donji Vakuf ( Službeni glasnik Općine Donji Vakuf Broj 01/08 i 2/12), Općinsko vijeće Donji Vakuf je na redovnoj sjednici prihvatilo Nacrt Budžeta Općine Donji Vakuf za 2017. godinu. Pročitaj više

Preliminarni izborni rezultati - 2016

Objavljeno: 06.10.2016. Izborna komisija

Preliminarni izborni rezultati - 2016

Preliminarni izborni rezultati - 2016 Pročitaj više

Zbirni izvještaj za rezultate Općinskih izbora 2016. godine biračka mjesta 089A004, 089A006 i 089A008B

Objavljeno: 05.10.2016. Izborna komisija

Zbirni izvještaj za rezultate Općinskih izbora 2016. godine biračka mjesta 089A004, 089A006 i 089A008B

Zbirni izvještaj za rezultate Općinskih izbora 2016. godine biračka mjesta 089A004, 089A006 i 089A008B - bez rezultata za nivo Općinsko vijeće Pročitaj više

Zbirni izvještaj za rezultate Općinskih izbora 2016. godine bez biračkih mjesta 089A004, 089A006 i 089A008B

Objavljeno: 04.10.2016. Izborna komisija

Zbirni izvještaj za rezultate Općinskih izbora 2016. godine bez biračkih mjesta 089A004, 089A006 i 089A008B

Zbirni izvještaj za rezultate Općinskih izbora 2016. godine bez biračkih mjesta 089A004, 089A006 i 089A008B Pročitaj više

OBAVIJEST OIK-e Donji Vakuf

Objavljeno: 27.09.2016. Izborna komisija

OBAVIJEST OIK-e Donji Vakuf

O B A V I J E S T Općinska izborna komisija Donji Vakuf održavat će redovne sjednice svaki dan, počev od utorka, 27.09.2016. godine pa do dana izbora 02.10.2016. godine. Pročitaj više

Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinske izborne komisije Donji Vakuf

Objavljeno: 19.09.2016. Izborna komisija

Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinske izborne komisije Donji Vakuf

Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinske izborne komisije Donji Vakuf Pročitaj više

PLAN DOSTAVE IZBORNOG MATERIJALA BIRAČKOM ODBORU

Objavljeno: 19.09.2016. Izborna komisija

PLAN DOSTAVE IZBORNOG MATERIJALA BIRAČKOM ODBORU

PLAN DOSTAVE IZBORNOG MATERIJALA BIRAČKOM ODBORU Pročitaj više

RJEŠENJE o imenovanju kontrolora i osoba za unos rezultata izbora

Objavljeno: 16.09.2016. Izborna komisija

RJEŠENJE o imenovanju kontrolora i osoba za unos rezultata izbora

RJEŠENJE o imenovanju kontrolora i osoba za unos rezultata izbora Pročitaj više

KONKURS za dodjelu građevinskog zemljišta 10_16

Objavljeno: 16.09.2016. Javni pozivi i konkursi

KONKURS za dodjelu građevinskog zemljišta 10_16

Općina Donji Vakuf na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04), Zaključka OV broj: 01-31-01666/16 od 09.09.2016. godine i Zaključka OV broj: 01-31-01667/16 od 09.09.2016. godine, raspisuje JAVNI KONKURS Pročitaj više

OBAVIJEST o lokacijama biračkih mjesta

Objavljeno: 14.09.2016. Izborna komisija

OBAVIJEST  o lokacijama biračkih mjesta

OBAVIJEST o lokacijama biračkih mjesta Pročitaj više

materijal

imenik

budzet

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.