naslov

iconjavne

iconizborna

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Obavijest o održavanju 11. redovne sjednice OIK-e

Objavljeno: 13.07.2018. Izborna komisija

Obavijest o održavanju 11. redovne sjednice OIK-e

Obavijest o održavanju 11. redovne sjednice OIK-e  Pročitaj više

Poziv za studente koji se nalaze na konačnoj rang-listi studenata akademske 2017-2018 godine

Objavljeno: 25.06.2018. Javni pozivi i konkursi

Poziv za studente koji se nalaze na konačnoj rang-listi studenata akademske 2017-2018 godine

Poziv za studente koji se nalaze na konačnoj rang-listi studenata akademske 2017-2018 godine Pročitaj više

Konačna rang lista studenata aplikanata akademske 2017-2018 godine

Objavljeno: 25.06.2018. Javni pozivi i konkursi

Konačna rang lista studenata aplikanata akademske 2017-2018 godine

Konačna rang lista studenata aplikanata akademske 2017-2018 godine Pročitaj više

UVID U IZVOD IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA

Objavljeno: 13.06.2018. Izborna komisija

UVID U IZVOD IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA

UVID U IZVOD IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA Pročitaj više

Obavijest o održavanju 9. redovne sjednice OIK-e

Objavljeno: 06.06.2018. Izborna komisija

Obavijest o održavanju 9. redovne sjednice OIK-e

O B A V I J E S T Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u petak, 08.06.2018. godine sa početkom u 1130 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 9. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći: Pročitaj više

PRELIMINARNA RANG - LISTA STUDENATA APLIKANATA AKADEMSKE 2017/2018.GODINE

Objavljeno: 01.06.2018. Javni pozivi i konkursi

PRELIMINARNA RANG - LISTA STUDENATA APLIKANATA AKADEMSKE 2017/2018.GODINE

PRELIMINARNA RANG - LISTA STUDENATA APLIKANATA AKADEMSKE 2017/2018.GODINE Pročitaj više

PLAN izlaganja Izvoda iz Privremenog biračkog spiska 2018

Objavljeno: 31.05.2018. Izborna komisija

PLAN izlaganja Izvoda iz Privremenog biračkog spiska 2018

Na osnovu člana 18. stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi Izvoda iz Centralnog biračkog spiska (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 29/18), Općinska izborna komisija Donji Vakuf, na sjednici održanoj 31.05.2018. godine, donosi P L A Nizlaganja Izvoda iz Privremenog biračkog spiska Pročitaj više

Obavijest o održavanju 8. redovne sjednice OIK-e

Objavljeno: 29.05.2018. Izborna komisija

Obavijest o održavanju 8. redovne sjednice OIK-e

O B A V I J E S T Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u četvrtak, 31.05.2018. godine sa početkom u 12 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 8. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:   Pročitaj više

PLAN IZBORNIH AKTIVNOSTI za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2018

Objavljeno: 28.05.2018. Izborna komisija

PLAN IZBORNIH AKTIVNOSTI za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2018

Na osnovu člana 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) Općinska izborna komisija Donji Vakuf, na sjednici održanoj 28.05.2018. godine, donosi PLAN IZBORNIH AKTIVNOSTIza Opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 07. oktobra 2018. godine Pročitaj više

Obavijest o održavanju 7. redovne sjednice OIK-e

Objavljeno: 24.05.2018. Izborna komisija

Obavijest o održavanju 7. redovne sjednice OIK-e

O B A V I J E S T Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u ponedjeljak, 28.05.2018. godine sa početkom u 12 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 7. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći: Pročitaj više

ZAKLJUČAK o odobravanju angažovanja lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018

Objavljeno: 22.05.2018. Novosti

ZAKLJUČAK o odobravanju angažovanja  lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08, 2/12 i 3/16), Općinski načelnik, donosi Z A K LJ U Č A Ko odobravanju angažovanja lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Pročitaj više

JAVNI POZIV za osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“

Objavljeno: 11.05.2018. Javni pozivi i konkursi

JAVNI POZIV za osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u  nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“

JAVNI POZIV Pozivaju se osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“, a koja se nalazi u Donjem Vakufu, ulica 770. Slavne brdske brigade, da se najkasnije do 21.05.2018. godine jave u Službu za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Donji Vakuf, a radi konačnog utvrđivanja osoba koje imaju validne ugovore o kupovini poslovnih prostora. Pročitaj više

materijal

imenik

budzet

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.