naslov

iconjavne

iconizborna

Telefonski imenik

 

VAŽNIJI TELEFONI  
   
Policijska stanica 205-015
Vatrogasno društvo 205-404
Dom zdravlja 205-562
RTV Donji Vakuf 260-790
Apoteka 260-840
Veterinarska stanica 206-120
   
TELEFONSKI IMENIK OPĆINE DONJI VAKUF  
   
Centrala 509-600
Općinski načelnik 509-601
Rukovodilac službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor 509-602
Sekretar vijeća 509-603
Viši samostalni referent za obnovu 509-604
Viši referent za ručno i AO promjena i stručno tehničke i geodetske poslove 509-605
Viši referent za građanska stanja 509-606
Viši referent knjigovođa 509-607
Viši referent za civilnu zaštitu 509-608
Rukov. službe za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove 509-609
Rukovodilac službe za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu 509-611
Viši referent za rad mjesnih zajednica 509-612
Stručni savjetnik za poslove iz oblasti finansija 509-613
Inspektor za komunalne poslove i lokalni saobračaj 509-614
FAX OPĆINE 509-615
Viši referent za komunalnu oblast 509-616
IZBORNA KOMISIJA 509-617
Viši referent za obračun plaća i blagajnu 509-618
Viši referent za ovjeru rukopisa, prepisa i izdavanje radnih knjižica 509-619
Stručni savjetnik za imovinsko – pravne poslove 509-620
Viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina 509-621
Stručni saradnik za općinsku imovinu i komunalnu naknadu 509-604
Viši samostalni referent za zaštitu okoliša i poslove urbanizma 509-624
Stručni savjetnik za boračko - invalidsku zaštitu 509-625
PORTIR 509-626
Viši samostalni referent za poslove vijeća i radnih tijela 509-628
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 509-629

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.