naslov

iconjavne

iconizborna

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ODRŽANIH 25.03.2017. godine

Grb6REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 25.03.2017. godine
(redoslijed kandidata po broju važećih glasova)

OBAVJEŠTENJE o realizovanim aktivnostima

Grb6O B A V J E Š T E NJE
o realizovanim aktivnostima

Izborna komisija za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica je, u skladu sa Planom aktivnosti za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica koji će se održati 25.03.2017.godine (subota) u vremenu od 9,00 do 17,00 sati, realizovala slijedeće:

Hidroelektrana Babino Selo

Grb6HIDROELEKTRANA BABINO SELO

U 2010. godini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je identificirala prioritetne projekte kojima se namjerava osigurati dugoročna održivost energetskog sektora u FBiH i proglasila ih javnim interesom te pristupila izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH (Službene novine FBiH 8/10), uključujući i HE Babino Selo

Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf

Grb6Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf
Obavještavamo vas da je u toku izrada Prostornog plana «Općine Donji Vakuf 2014-2034».

Opširnije...

Dokument okvirnog budžeta Općine Donji Vakuf za period 2014 - 2017

Grb6Dokument okvirnog budžeta Općine Donji Vakuf za period 2014 - 2017

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.