naslov

iconjavne

iconizborna

Odluka o proglašenju Dana žalosti

Grb6U povodu tragičnog događaja u kojem su smrtno stradali naši sugrađani: Muratbegović Harun i Basara Nihad, Načelnik Općine Donji Vakuf, na osnovu člana 38. Statuta Općine Donji Vakuf (''Sl.glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 1/08, 2/12 i 3/16), donosi

ODLUKU

o proglašenju Dana žalosti

Prilozi:
DatotekaOpis
Download this file (Dan zalosti.pdf)Dan zalosti 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ODRŽANIH 25.03.2017. godine

Grb6REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
ODRŽANIH 25.03.2017. godine
(redoslijed kandidata po broju važećih glasova)

OBAVJEŠTENJE o realizovanim aktivnostima

Grb6O B A V J E Š T E NJE
o realizovanim aktivnostima

Izborna komisija za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica je, u skladu sa Planom aktivnosti za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica koji će se održati 25.03.2017.godine (subota) u vremenu od 9,00 do 17,00 sati, realizovala slijedeće:

Hidroelektrana Babino Selo

Grb6HIDROELEKTRANA BABINO SELO

U 2010. godini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je identificirala prioritetne projekte kojima se namjerava osigurati dugoročna održivost energetskog sektora u FBiH i proglasila ih javnim interesom te pristupila izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH (Službene novine FBiH 8/10), uključujući i HE Babino Selo

Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf

Grb6Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf
Obavještavamo vas da je u toku izrada Prostornog plana «Općine Donji Vakuf 2014-2034».

Opširnije...

Dokument okvirnog budžeta Općine Donji Vakuf za period 2014 - 2017

Grb6Dokument okvirnog budžeta Općine Donji Vakuf za period 2014 - 2017

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.