naslov

iconjavne

iconizborna

Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf

Grb6Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf
Obavještavamo vas da je u toku izrada Prostornog plana «Općine Donji Vakuf 2014-2034».

 

 

 

 

 

Program uključivanja javnosti građana Općine Donji Vakuf

DRAGI GRAĐANIObavještavamo vas da je u toku izrada Prostornog plana «Općine Donji Vakuf 2014-2034».
Nosilac pripreme plana je Općinski načelnik i Općinska služba za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove, a nosilac izrade plana je firma d.o.o. «Institut zagrađevinarstvo - IG », Banjaluka.
Ovo je prilika da razgovaramo o budućnosti i da dođemo do rješenja koja su važna za život na prostorima općine Donji Vakuf i život naše djece. Bez obzira koja ste nacija, religije, ili životnog ubjeđenja Vi ste korisnik prostora i Vaši postupci - zahvati u prostoru utječu na generacije koje će tek doći.
Uključivanjem u kreiranje rješenja Prostornog plana općine Donji Vakuf Vi doprinosite da plan bude po željama, a u mjeri građana Općine Donji Vakuf. Time Vi treba da preuzmete i odgovornost za planirana rješenja i njihova provođenja, odnosno vlastitu budućnost.
Svi građani bez obzira na obrazovanje mogu participirati u kreiranju svog ambijenta.


OBLICI SUDJELOVANJA U KREIRANJU PLANA


Postoje mnogobrojne mogućnosti da date svoj doprinos u kreiranju prostorno - razvojnih rješenja:
- Učestvovanje u organiziranju trbina
- Dostavljanjem pisama u kojem će te obrazložit Vaše stavove
- Javljanjem putem kontakt emisije
- Putem elektronske pošte
- Direktnim kontaktima sa odgovornim osobam u Općini

D I L E M E I O P C I J E

Nužno je razgovarati o dilemama i opcijama za budućnost naše Općine Donji Vakuf. Ovdje se samo navode neke od njih:
- Šta mislite o izgradnji cesta za brži promet na području Općine Donji Vakuf?
- Da li smatrate da treba uvest gas na području Općine Donji Vakuf?
- Da li uopće širiti urbana područja, industrijsku zonu ili postojeća urbana područja i industrijske zone racionalno koristit?
- U kojem pravcu treba da se razvija Općina Donji Vakuf i koji su to prioriteti?
- Da li su poljoprivreda, šumarstvo zajedno s turističkim potencijalima Općine Donji Vakuf značajne grane za budućnost Općine?
- Koje prirodne vrijednosti na području Općine treba posebno zaštiti (Semešnica, Prusac)?
- Da li se orjentisati na izgradnju hidrocentrala na rijeci Vrbas, na području Općine Donji Vakuf?
- Da li treba dislocirati općinsku deponiji?
- Da li problem vodosnabdjevanje na prostoru Općine Donji Vakuf treba poboljšati?
- Šta raditi s industrijskim i specijalnim otpadom?
- Šta je problem prikljupljanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda?

Postavi sebi ova i druga pitanja i pokušajte dati odgovor u kakvom ambijentu želite živjeti u narednih 20 godina, koja su ključna pitanja na koje treba dati odgovor.

ŠTA JE PROSTORNI PLAN


- Prostorni plan je dugoročan razvojno - planski dokument kojim se utvrđuje: osnovna namjena prostora, sistem naselja i njihovo povezivanje, kriterijum za širenje urbanih dijelova, namjene van urbanih područja, zone komunalne infratrukture, objekti od značaja za društvenu infrastrukturu, mjere zaštite graditeljskog i prirodnog nasljeđa, mjere zaštite životne sredine, mjere sanacije devastiranih područja, mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda, uslovi za izgradnju u područjima za koja se ne donose dokumenti prostornog uređenja nižeg reda. Prostornim planom se osigurava racionalno korštenje prostora, optimalna prostorna organizacija i zaštita okoliša.
Prostorni plan kao sveobuhvatan razvojni dokument u koji otpočetka treba da budu uključeni građani i daju svoj doprinos u kreiranju rješenja ima šansu i da se realizira.
U kreiranju Prostornog plana su uključeni.
- «Institut zagrađevinarstvo - IG », Banjaluka.
- Nevladine organizacije
- Općina Donji Vakuf
- Komunalne i druge radne organizacije iz oblasti gospodarskih i društvenih djelatnosti

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.