naslov

iconjavne

iconizborna

OBAVJEŠTENJE o realizovanim aktivnostima

Grb6O B A V J E Š T E NJE
o realizovanim aktivnostima

Izborna komisija za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica je, u skladu sa Planom aktivnosti za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica koji će se održati 25.03.2017.godine (subota) u vremenu od 9,00 do 17,00 sati, realizovala slijedeće:

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.