naslov

iconjavne

iconizborna

POZIV ZA PRISUSTVO OBAVEZNOJ OBUCI

Grb6POZIV
ZA PRISUSTVO OBAVEZNOJ OBUCI

Općinska izborna komisija Donji Vakuf poziva sve imenovane predsjednike biračkih odbora i njihove zamjenike i članovi biračkih odbora i njihove zamjenike da prisustvuju obaveznoj obuci koja će se vršiti u Velikoj sali u zgradi Općine u Donjem Vakufu sljedećom dinamikom:

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-41/16-1
Donji Vakuf, 01.09.2016. god.


POZIV
ZA PRISUSTVO OBAVEZNOJ OBUCI

 

Općinska izborna komisija Donji Vakuf poziva sve imenovane predsjednike biračkih odbora i njihove zamjenike i članovi biračkih odbora i njihove zamjenike da prisustvuju obaveznoj obuci koja će se vršiti u Velikoj sali u zgradi Općine u Donjem Vakufu sljedećom dinamikom:
- Obuka predsjednika biračkih odbora 09.09.2016. godine sa početkom u 14,30 sati.

- Birački odbori: 089A001A Dom kulture Donji Vakuf, 089A001B Dom kulture Donji Vakuf 089A002 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf, 089A003 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf i 089A004 Mješovita srednja škola Donji Vakuf - 10.09.2016. godine sa početkom u 11 sati;

- Birački odbori: 089A005 Mješovita srednja škola Donji Vakuf, 089A006 zgrada Kozara puteva Donji Vakuf, 089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta Donji Vakuf, 089A008A Osnovna škola Čaršija Prusac i 089A008B Osnovna škola Čaršija Prusac - 10.09.2016. godine sa početkom u 14 sati;

- Birački odbori: 089A009 Osnovna škola Guvna, 089A010 Osnovna škola Oborci, 089A011 Osnovna škola Šeherdžik, 089A012 Osnovna škola Torlakovac i 089A013 prodavnica Vrbaspromet Babin potok – 14.09.2016. godine sa početkom u 16 sati;

- Birački odbori: 089A014 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf, 089A015 Mješovita srednja škola Donji Vakuf, 089A016 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf, 089A501 Vatrogasni dom Donji Vakuf i Mobilni tim – 15.09.2016. godine sa početkom u 16,00 sati.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Predsjednica OIK-e

                                                                                                                                                                                                                                      Ašiš Hamida

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.