naslov

iconjavne

iconizborna

OBAVIJEST o lokacijama biračkih mjesta

Grb6OBAVIJEST

o lokacijama biračkih mjesta

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T
o lokacijama biračkih mjesta


Općinska izborna komisija Donji Vakuf obavještava birače da je za Lokalne izbore koji će se održati 02. oktobra 2016. godine odredila 16 redovnih biračkih mjesta, a to su:

089A001 Dom kulture Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice 770 Slavne brdske brigade i Radnička. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta;

089A002 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Daljan, ul. 15 aprila, 4 jula, 77 Vrbaske divizije, Bosanska, Poginulih boraca, Urija i Sukare;

089A003 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Boroje donje, 705 Slavne brdske brigade, Borovik, Buka, Džemala Zečevića, Ispod strane, Kovači, Maršala Tita, Omladinska, Potok, Romana Petrovića, Šljivici, Vajzovića sokak, Novo selo, Orahovljani, Ruska pilana, Semin i naselje Vrbas;

089A004 Mješovita srednja škola Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: 717 Slavne lahke brigade, Kaldrma, Žrtava genocida u Srebrenici (Vrbaska), Ponjevići i Rosulje;

089A005 Mješovita srednja škola Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Biljezi, Alekse Šantića, Duge njive, Dugi sokak, Klimenta, Kurića kula, Saračev sokak, Srednji put, Veremov sokak i Nežići;

089A006 zgrada Kozaraputeva Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Blagaj, 6 aprila, Gavranova, Gornja mahala, Hadžića hise II, Hadžića hise III, Hadžića hise IV, Mesuda Ramljaka Ćese, Hadžijusufova, Mustafice Akifa, Rujanci, Studena česma, Sulejmana Kapića, Vldimira Nazora, Rastičevo, Rudina i Mačić;

089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta u ul. Zlatnih ljiljana Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Nova Travnička, Stara Travnička i Zlatnih ljiljana;

089A008 Osnovna škola Prusac - Čaršija - ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Pribraća i Prusac. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta;

089A009 Osnovna škola Guvna - ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Fakići, Guvna i Potkaraj;

089A010 Osnovna škola Oborci - ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Bašići, Komar, Makitani, Oborci, Suhodol, Vrljaj, Prisika i Dureci;

089A011 Osnovna škola Šeherdžik - ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Galešići, Grabantići, Grič, Hemići, Piljužići, Suljići, Šatare, Šeherdžik, Kovačevići i Gredina;

089A012 Osnovna škola Torlakovac - ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Dobro brdo, Doganovci, Jevadžike, Sokolina, Staro selo i Torlakovac;

089A013 Prodavnica ''Vrbasprometa'' u Babinom potoku - ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Babin potok, Babino selo, Barice, Brda, Donji Rasavci, Krivače, Rasavci, Sandžak, Silajdževina, Jablan i Slatina;

089A014 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice: 14 septembar, Jaz i Titova ulica;

089A015 Mješovita srednja škola Donji Vakuf - ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Antonići, Brdo, Brezičani, Čehajići, Ćehajićki mlini, Ćemalovići, Dolovi, Staro igralište, Đulovići, Fonjge, Jemalići, Kamenjača, Karići, Keže, Korenići, Sultanovići, Šahmani, Šutkovići, Ornice, Skakavci, Petkovići, Vujići i Brižine;

089A016 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: 707 Slavne brdske brigade i Kutanja.

 

Birači koji su registrovani da glasaju u odsutnosti glasat će na biračkom mjestu smještenom u zgradi Vatrogasnog doma u Donjem Vakufu. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati nepotvrđenim glasačkim listićima birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju poštom a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji, kao i birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a upisani su u Centralni birački spisak od dana zaključenja Centralnog biračkog spiska do dana održavanja izbora.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Predsjednica OIK-e

                                                                                                                                                                                                                                                        Ašiš Hamida 

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.