naslov

iconjavne

iconizborna

Poziv za 10. redovnu sjednicu Općinske izborne komisije Donji Vakuf

Grb6

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-51/16
Donji Vakuf, 09.09.2016. god.


O B A V I J E S T

10. redovna sjednica Općinske izborne komisije Donji Vakuf održat će se u srijedu, 14.09.2016. godine sa početkom u 18,30 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14.


D N E V N I R E D


1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinske izborne komisije Donji Vakuf
2. Plan dostave izbornog materijala biračkim odborima
3. Tekuća pitanja

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Predsjednica OIK-e

                                                                                                                                                                                                                                                Ašiš Hamida

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.