naslov

iconjavne

iconizborna

Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinske izborne komisije Donji Vakuf

Grb6Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinske izborne komisije Donji Vakuf

 

 

 

 

Broj: 01-05-57/16
Donji Vakuf, 19.09.2016. god.


O B A V I J E S T

11. redovna sjednica Općinske izborne komisije Donji Vakuf održat će se u utorak, 20.09.2016. godine sa početkom u 15,00 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14.

 


D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinske izborne komisije Donji Vakuf

2. Razmatranje zahtjeva za akreditiranje posmatrača

3. Tekuća pitanja

                                                                                                                                                                                                                                            Predsjednica OIK-e

                                                                                                                                                                                                                                                Ašiš Hamida

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.