naslov

iconjavne

iconizborna

Obavijest o održavanju 7. redovne sjednice OIK-e

Grb6

O B A V I J E S T

Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u ponedjeljak, 28.05.2018. godine sa početkom u 12 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 7. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-5/18-1
Donji Vakuf, 24.05.2018. god.

 

O B A V I J E S T

Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u ponedjeljak, 28.05.2018. godine sa početkom u 12 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 7. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:


D N E V N I R E D

1. Prijedlog Plana izbornih aktivnosti za Opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 07. oktobra 2018. godine
2. Tekuća pitanja

 

 

                                                                                          Predsjednica OIK-e

                                                                                            Ašiš Hamida s.r.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.