naslov

iconjavne

iconizborna

Obavijest o održavanju 15. redovne sjednice OIK-e

Grb6O B A V I J E S T

Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u četvrtak, 23.08.2018. godine sa početkom u 1400 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 15. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-43/18-1
Donji Vakuf, 16.08.2018. god.

 

O B A V I J E S T

 

Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u četvrtak, 23.08.2018. godine sa početkom u 1400 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 15. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinske izborne komisije Donji Vakuf
2. Imenovanje biračkih odbora
3. Tekuća pitanja

 

 

                                                                                                                          Predsjednica OIK-e

                                                                                                                              Ašiš Hamida

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.