naslov

iconjavne

iconizborna

POZIV ZA PRISUSTVO OBAVEZNOJ OBUCI 2018

Grb6POZIV ZA PRISUSTVO OBAVEZNOJ OBUCI

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-51/18-1
Donji Vakuf, 18.09.2018. god.


POZIV ZA PRISUSTVO OBAVEZNOJ OBUCI

Općinska izborna komisija Donji Vakuf poziva sve imenovane članovi biračkih odbora i njihove zamjenike da prisustvuju obaveznoj obuci koja će se vršiti u Velikoj sali u zgradi Općine u Donjem Vakufu sljedećom dinamikom:

- Birački odbori: 089A001A Dom kulture Donji Vakuf, 089A001B Dom kulture Donji Vakuf 089A002 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf, 089A003 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf, 089A004 Mješovita srednja škola Donji Vakuf, 089A005 Mješovita srednja škola Donji Vakuf i Mobilni tim - 21.09.2018. godine sa početkom u 16 sati;

- Birački odbori: 089A006 Solana Donji Vakuf, 089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta Donji Vakuf, 089A008A Osnovna škola Čaršija Prusac, 089A008B Osnovna škola Čaršija Prusac, 089A009 Osnovna škola Guvna, 089A010 Osnovna škola Oborci i 089A501 Vatrogasni dom Donji Vakuf - 22.09.2018. godine sa početkom u 10 sati;

- Birački odbori: 089A011 Osnovna škola Šeherdžik, 089A012 Osnovna škola Torlakovac, 089A013 Društveni dom Barice, 089A014 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf, 089A015 Mješovita srednja škola Donji Vakuf i 089A016 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf – 23.09.2018. godine sa početkom u 10 sati.

 

 

                                                                                                               Predsjednica OIK-e

                                                                                                                  Ašiš Hamida

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.