naslov

iconjavne

iconizborna

Obavijest o održavanju 19. redovne sjednice OIK-e

Grb6Obavijest o održavanju 19. redovne sjednice OIK-e

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-71/18-1
Donji Vakuf, 20.09.2018. god.

O B A V I J E S T

Općinska izborna komisija Donji Vakuf će, u subotu, 22.09.2018. godine sa početkom u 14 sati u zgradi Općine Donji Vakuf - soba br. 14, održati 19. redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinske izborne komisije Donji Vakuf
2. Razmatranje Zahtjeva političkih subjekata za akreditiranje posmatrača
3. Tekuća pitanja

 

 

 

                                                                                                Predsjednica OIK-e

                                                                                                     Ašiš Hamida

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.