naslov

iconjavne

iconizborna

Spisak birača putem pošte 2018

Grb6Spisak birača putem pošte

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-76/18
Donji Vakuf, 21.09.2018. god.

 

O B A V I J E S T


Općinska izborna komisija Donji Vakuf obavještava birače da je spisak birča koji su upisani da glasaju putem pošte istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Donji Vakuf, a nalazi se i u Centru za birački spisak.
Pozivaju se birači da provjere da li se eventualno njihovo ime nalazi na spisku birača koji su upisani da glasaju putem pošte.

 

 

                                                                                                                  Predsjednica OIK-e

                                                                                                                       Hamida Ašiš

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.