naslov

iconjavne

iconizborna

Obavijest o terminima provjere znanja 2018

Grb6Obavijest o terminima provjere znanja

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-51/18-2
Donji Vakuf, 25.09.2018. god.

 

O B A V I J E S T
o terminima provjere znanja

 

Provjera znanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika izvršit će se u terminima kako slijedi:


- Birački odbori: 089A001A Dom kulture Donji Vakuf, 089A001B Dom kulture Donji Vakuf 089A002 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf, 089A003 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf, 089A004 Mješovita srednja škola Donji Vakuf, 089A005 Mješovita srednja škola Donji Vakuf i Mobilni tim - 28.09.2018. godine sa početkom u 15,30 sati;

- Birački odbori: 089A006 Solana Donji Vakuf, 089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta Donji Vakuf, 089A008A Osnovna škola Čaršija Prusac, 089A008B Osnovna škola Čaršija Prusac, 089A009 Osnovna škola Guvna, 089A010 Osnovna škola Oborci i 089A501 Vatrogasni dom Donji Vakuf - 28.09.2018. godine sa početkom u 16,30 sati;

- Birački odbori: 089A011 Osnovna škola Šeherdžik, 089A012 Osnovna škola Torlakovac, 089A013 Društveni dom Barice, 089A014 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf, 089A015 Mješovita srednja škola Donji Vakuf i 089A016 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf – 28.09.2018. godine sa početkom u 17,30 sati.

 

 

                                                                                                                                    Predsjednica OIK-e

                                                                                                                                         Hamida Ašiš

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.