naslov

iconjavne

iconizborna

TD za nabavku, ugradnju i izvođenje radova na postavljanju električnih instalacija u objektu GSD

Grb6TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA
(Nabavka, ugradnja i izvođenje radova na postavljanju električnih instalacija u objektu GSD u Donjem Vakufu)

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Ugovor za javnu nabavku radova- Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije

Grb6Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01809/15-5 od 31.12.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: 

ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Grb6Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkam BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i člana 38. Statuta Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf“,broj:11/08 i 2/12), Općinski načelnik donosi:

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Opširnije...

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.