naslov

iconjavne

iconizborna

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - Izrada AB potpornog zida na klizištu - „Pruga“

Grb6ODLUKA O DODJELI UGOVORA -  Izrada AB potpornog zida na klizištu - „Pruga“

Izjava o nepostojanju sukoba interesa od strane rukovodioca ugovornog organa

Grb6Ja Huso Sušić u funkciji Općinskog načelnika Općine Donji Vakuf, a u skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o javnim nabavkama pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošču

I  Z  J  A  V  L J  U  J  E  M

Prilozi:
DatotekaOpis
Download this file (Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf)Izjava o nepostojanju sukoba interesa 

Plan javnih nabavki Općine Donji Vakuf za 2015. godinu

Grb6Plan javnih nabavki Opcine Donji Vakuf za 2015. godinu

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Grb6Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkam BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i člana 38. Statuta Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf“,broj:11/08 i 2/12), Općinski načelnik donosi:

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Opširnije...

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.