naslov

iconjavne

iconizborna

Ugovor za javnu nabavku radova- Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije

Grb6Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01809/15-5 od 31.12.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i: 

ODLUKU O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.