naslov

iconjavne

iconizborna

TD za nabavku, ugradnju i izvođenje radova na postavljanju električnih instalacija u objektu GSD

Grb6TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA
(Nabavka, ugradnja i izvođenje radova na postavljanju električnih instalacija u objektu GSD u Donjem Vakufu)

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.