naslov

iconjavne

iconizborna

ODLUKU O DODJELI UGOVORA - dva polovna teretna motorna vozila za odvoz smeća

Grb6ODLUKU
O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

Ugovor za javnu nabavku radova- Nabavka i isporuka dva polovna teretna motorna vozila za odvoz smeća, opisana u Jedinstvenom riječniku javnih nabavki 34144510-6, nakon otvorenog postupka u kome je učestvovao 1 (jedan) ponuđač, dodjeljuje se MUJE COMERC d.o.o N.N Polje bb 75350 Srebrenik za ekonomski napovoljniju ponudu a po ponuđenoj cijeni od 67.500,00 KM bez PDV-a , odnosno 78.975,00 KM sa PDV-om.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.