naslov

iconjavne

iconizborna

JAVNI POZIV za osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“

Grb6JAVNI POZIV


Pozivaju se osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“, a koja se nalazi u Donjem Vakufu, ulica 770. Slavne brdske brigade, da se najkasnije do 21.05.2018. godine jave u Službu za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Donji Vakuf, a radi konačnog utvrđivanja osoba koje imaju validne ugovore o kupovini poslovnih prostora.

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018 godinu

Grb6Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018 godinu

Prilozi:
DatotekaOpis
Download this file (Konkurs za stipendije 2018.pdf)Konkurs za stipendije 2018 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA ODLUKE O NAZIVIMA I OZNAČIVANJIMA ULICA, TRGOVA I OZNAČIVANJU OBJEKATA BROJEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI VAKUF I ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA NASELJENIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI VAKUF

Grb6POZIV NA JAVNU RASPRAVU
O NACRTIMA ODLUKE O NAZIVIMA I OZNAČIVANJIMA ULICA, TRGOVA I OZNAČIVANJU OBJEKATA BROJEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI VAKUF I ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA NASELJENIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI VAKUF

Prilozi:
DatotekaOpis
Download this file (Poziv za javnu raspravu2.pdf)Poziv za javnu raspravu2 

JAVNI OGLAS za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grb6JAVNI OGLAS za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prilozi:
DatotekaOpis
Download this file (javni oglas za prijem 2018..doc)Javni oglas za prijem 2018 

NACRT Odluke o nazivima i označavanjima ulica i NACRT Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta sa kartama

Grb6NACRT Odluke o nazivima i označavanjima ulica i NACRT Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta sa kartama

Opširnije...

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.