naslov

iconjavne

iconizborna

JAVNI POZIV Za izbor stručnih osoba za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina

Grb6Na osnovu člana 60. Zakona o građenju ("Službene novine SBK/KSB" broj:10/14) Općinska služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor objavljuje:

JAVNI POZIV
Za izbor stručnih osoba za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina

Opširnije...

JAVNI KONKURS za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta hladnjače

Grb6Općina Donji Vakuf na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 10. Odluke o građevinskom zemljištu  („Sl. glasnik Općine Donji Vakuf“, broj 6/04) i Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01-31-00710/15 od 09.04.2015. godine, r a s p i s u j e

Opširnije...

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.