naslov

iconjavne

iconizborna

Javni oglas za prijem namještenika_spremačica

Grb6Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05), u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi Općine Donji Vakuf (''Službeni glasnik Općine Donji Vakuf'', broj: 6/14, 2/15, 4/15 i 1/16 i 2/17), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.