naslov

iconjavne

iconizborna

JAVNI POZIV - NACRT BUDŽETA ZA 2018.godinu

Grb6Na osnovu člana 32. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i  Hercegovine (''Službene novine Federacija BiH'', broj 102/13,9/14 i 13/14) i člana 24. Statuta Općine Donji Vakuf ( Službeni glasnik  Općine Donji Vakuf Broj 01/08,2/12 i 3/16), Općinsko vijeće Donji Vakuf  je na  redovnoj sjednici prihvatilo  Nacrt Budžeta Općine Donji Vakuf za 2018. godinu.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.