naslov

iconjavne

iconizborna

JAVNI POZIV za osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“

Grb6JAVNI POZIV


Pozivaju se osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“, a koja se nalazi u Donjem Vakufu, ulica 770. Slavne brdske brigade, da se najkasnije do 21.05.2018. godine jave u Službu za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Donji Vakuf, a radi konačnog utvrđivanja osoba koje imaju validne ugovore o kupovini poslovnih prostora.

 

 

 

 

JAVNI POZIV


Pozivaju se osobe koje polažu pravo na poslovne prostore u nekadašnjoj Upravnoj zgradi „Vrbasprometa“, a koja se nalazi u Donjem Vakufu, ulica 770. Slavne brdske brigade, da se najkasnije do 21.05.2018. godine jave u Službu za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Donji Vakuf, a radi konačnog utvrđivanja osoba koje imaju validne ugovore o kupovini poslovnih prostora.
Predmetna nekretnina je u Zemljišnoknjižnoj evidenciji Općinskog suda Bugojno označena kao k.č. 1146/27, površine 607 m2, ZK ul. br. 3616, SP Donji Vakuf dok je u Katastarskom operatu Općine Donji Vakuf označena kao k.p. br. 1771/2, površine 607 m2, PL br. 2804, KO Donji Vakuf I.

 


VODITELJ POSTUPKA - SLUŽBENA OSOBA
Bašić Salih, dipl. iur.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.