Poljoprivreda

STRUČNI SARADNIK ZA POLJOPRIVREDU

OPIS POSLOVA:

-Prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti poljoprivrede,vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za  oblast poljoprivrede,izrađuje analitičke ,informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji,redovne i periodične informacije i sl.)

-prati promjene i pojave u oblasti poljoprivrede i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama ,obavlja sve stručne i upravne poslove vezane za novčane podrške (poticaje)u poljoprivredi (animalna i biljna proizvodnja)i ostvaruje saradnju i pruža stalnu stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođaćima(farmerima i dr),daje informacije ,upute ,obavjesti i dr, ažurira, vodi registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG/RK) u e-obliku po programu FMPVŠ iz Sarajeva ,ažurira i vodi novi registar pčelara i pčelnjaka FBiH u okviru istog programa,

-vrši registraciju (upis)poljoprivredih proizvođaća u u RPG/RK u cilju ostvarivanja prava u oblasti poljoprivrede u skladu sa važećim propisima i ostaruju saradnju za poljoprivrednim zadrugama i pravnim subjektima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ,vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izadaje uvjerenja o tim činjenicama kao i uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija  iz oblasti poljoprivrede ,radi statističke izvještaje i evidencije iz oblasti poljoprivrede a koje su u nadležnosti lokalne zajednice

-Ostvaruje stalnu saradnju sa nadležnim resorima Kantonalnim ministarstvu sa poljoprivrednim i drugim subjektima u cilju realizacije programa i provođenju svih sktivnosti u vezi poljoprivrede i podnosi godišnji izvještaj o radu,obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog –šefa službe te je u skladu sa stručnom spremom i prirodom radne pozicije odgovoran  Opčinskom  načelniku  i rukovodiocu  službe.