Sastav Općinskog vijeća

Stranka 

Broj glasova 

Broj mandata

     
SDA - Stranka demokratske akcije 1801 5
1.  Mensura Bešir 774
2.  Jasminko Ratkušić 612
3. Darmin Dugonja 497
4. Azrudin Đulović 516
5. Nermin Agić 494
Nezavisni blok 1549 5
1. Muhamed Hodžić, predsjedavajući OV 742
2. Hamid Magrdžija 574
3. Rusmir Mlinarević 412
4. Sado Vrco 399
5. Arnesa Balihodžić 247
SDP BiH - Socijaldemokratska partija 1533 5
1. Mustafa Verem, zamjenik predsjedavajućeg OV 450
2. Amer Čolak 427 
3. Mehina Omeragić 381
4.  Admir Poturović 372
5. Fadil Sole 315  
SBB BiH - Savez za bolju budućnost 835 2
1. Denis Švago 229
2. Hadžiavdić - Zjajo Lejla 198
Demokratksa fronta 559 2
1. Balilhodžić Senad 132
2. Žuljko Rasim 106
LDS - Liberalno demokratska stranka 317 1
1. Almin Selman 103
Narod i pravda 222 
1. Smajić Husmir 139