Telefonski imenik Općine Donji Vakuf

Općina Donji Vakuf, Ul. 14 septembar br.22, 70220 Donji Vakuf
Centrala Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-600
Općinski načelnik Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-601
Rukovodilac službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-602
Sekretar vijeća Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-603
Stručni saradnik za općinsku imovinu i komunalnu naknadu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-604
Viši referent za ručno i AO promjena i stručno tehničke i geodetske poslove Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-605
Stručni saradnik za poslove matičnih knjiga Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-606
Stručni saradnik za poslove matičnih knjiga Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-606
Viši referent knjigovođa 509-607
Stručni savjetnik za oblast civilne zaštite Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-608
Viši referent za oblast civilne zaštite Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-608
Rukov. službe za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-609
Viši referent za arhivsku građu i otpremnu poštu - PISARNICA Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-610
Rukovodilac službe za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-611
Viši referent za rad mjesnih zajednica Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-612
Stručni savjetnik za poslove iz oblasti finansija Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-613
Urbanističko-građevinski inspektor Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-614
Inspektor za komunalne poslove i lokalni saobračaj Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-614
FAX OPĆINE   509-615
Viši referent za komunalnu oblast Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-616
IZBORNA KOMISIJA   509-617
Viši referent za obračun plaća i blagajnu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-618
Viši referent za ovjeru rukopisa, prepisa i izdavanje radnih knjižica   509-619
Stručni savjetnik za imovinsko – pravne poslove Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-620
Viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina   509-621
Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-622
POLJOPRIVREDA   509-623
Viši stručni saradnik za poslove obrta i građenja Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-624
Stručni savjetnik za boračko - invalidsku zaštitu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-625
PORTIR   509-626
Viši samostalni referent za poslove vijeća i radnih tijela Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-628
ADMINISTRATOR Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-628
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 509-629
Fax Centra za socijalni rad   509-627