JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf

Grb6J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf